Beeld: ©iStock

Briefadvies Rijgeschiktheid bij curatief behandelde hersentumoren

Op verzoek van de minister van IenM heeft de Gezondheidsraad geadviseerd over rijgeschiktheid bij personen met een curatief behandelde hersentumor en  met een hypofysetumor. Aanleiding zijn problemen die zich in de praktijk blijken voor te doen bij de toepassing van twee bepalingen uit de Regeling Eisen Geschiktheid (REG2000). De vaste Commissie Rijgeschiktheid heeft een voorstel gedaan tot aanpassing van de REG2000.