Beeld: ©iStock

Briefadvies Rijgeschiktheid bij diabetes mellitus

Op verzoek van de minister van IenM heeft de Gezondheidsraad geadviseerd over rijgeschiktheid bij diabetes mellitus naar aanleiding van een wijziging in de Europese regelgeving. De vaste Commissie Rijgeschiktheid van de raad onderschrijft het nieuwe voorstel om iemand met diabetes mellitus bij afgifte of verlenging pas een rijbewijs te verstrekken drie maanden na een ernstige hypoglykemie – in wakkere uren –. De rijgeschiktheid dient beoordeeld te worden door een (diabetes) specialist. Dit kan een internist, endocrinoloog of  diabetoloog zijn. De aanbevelingen van de commissie zijn uitgewerkt in de vorm van een voorstel tot aanpassing van de Regeling Eisen Geschiktheid (REG2000).