Werkwijze van de Commissie Richtlijnen goede voeding 2015 - Achtergronddocument

De Commissie Richtlijnen goede voeding 2015 van de Gezondheidsraad heeft in achtergronddocumenten de stand van wetenschap samengevat over het verband tussen voedingsstoffen, -middelen en -patronen en het risico op veelvoorkomende chronische ziekten. In dit achtergronddocument beschrijft de Commissie de werkwijze die zij hierbij heeft gehanteerd. De voorgenomen werkwijze van de commissie is begin januari 2015 openbaar gemaakt. In deze nieuwe versie zijn kleine aanpassingen doorgevoerd, zodat de beschrijving van de voorgenomen werkwijze correspondeert met de definitieve werkwijze.

Dit document is een bijlage bij