Hemofilie, hiv en de Wbmv

Het is van belang dat de behandeling van patiënten met hemofilie en hiv geconcentreerd blijft in gespecialiseerde centra die zich hebben laten certificeren op kwaliteit. Zorgverzekeraars zijn echter niet verplicht zorg in te kopen bij gecertificeerde centra. Vooralsnog staat bij zorginkoop de betaalbaarheid voorop en speelt de kwaliteit van zorg in de onderhandelingen nauwelijks een rol. Dat brengt risico’s mee voor de kwaliteit van de hiv- en hemofiliezorg, schrijft de voorzitter van de Gezondheidsraad in het briefadvies Hemofilie, hiv en de Wbmv dat hij vandaag aanbiedt aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.