Werknemers en Q-koorts: criteria voor vaccinatie

De Gezondheidsraad heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geadviseerd over de vraag voor welke werknemers vaccinatie tegen Q-koorts deel kan uitmaken van een veilig en gezond arbeidsomstandighedenbeleid. Daarbij heeft de raad de afwegingskaders toegepast die zijn ontwikkeld in het eind 2014 verschenen advies Werknemers en  infectieziekten: criteria voor vaccinatie.