Mobile phones and cancer / Part 2. Animal studies on carcinogenesis

Het gebruik van het radiofrequente deel van het elektromagnetisch spectrum voor mobiele telecommunicatie toepassingen biedt vele voordelen voor het dagelijks leven. De daarmee gepaard gaande blootstelling aan de elektromagnetische velden leidt echter ook tot zorgen, bijvoorbeeld dat er een verhoogde kans is op het krijgen van kanker.