Grip op griep

Er is veel discussie over de waarde van griepvaccinatie voor gezonde 60-plussers. Volgens critici is niet bewezen dat deze ouderen baat hebben bij de jaarlijkse griepprik. De bewijskracht voor de effectiviteit is weliswaar niet optimaal, maar er zijn voldoende aanwijzingen dat vaccinatie ouderen beschermt tegen griep en de complicaties daarvan. Ook lijken de kosten van het vaccinatieprogramma binnen (inter)nationaal genoemde grenzen voor doelmatigheid te blijven. Op dit moment zijn er geen goede argumenten om gezonde zwangere vrouwen te vaccineren tegen griep. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een vandaag uitgebracht advies aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.