Nevenbevindingen bij diagnostiek in de patiëntenzorg

Door ontwikkelingen op het gebied van de beeldvormende technieken en de genetica krijgen artsen steeds meer mogelijkheden om patiënten diagnostisch te onderzoeken. Keerzijde van deze medaille is dat zo ook steeds vaker medische bevindingen aan het licht komen die los staan van de hulpvraag. Zulke nevenbevindingen kunnen voordelig zijn voor de patiënt, als het gaat om een gezondheidsprobleem waar iets aan gedaan kan worden. Is dat echter niet het geval, dan kan die kennis het leven van de patiënt zeer gaan belasten. Het is tijd dat er in kringen van zorgverleners meer aandacht komt voor nevenbevindingen en hun mogelijke consequenties.