Benzeen

Benzeen wordt voornamelijk gebruikt in de chemische en farmaceutische industrie, als startmateriaal en tussenproduct voor de synthese van diverse chemische stoffen. De inademing van benzeen kan schadelijk zijn voor bloedcellen en kan leiden tot leukemie. De gezondheidsschade kan worden voorkomen door de concentratie benzeen in de lucht op de werkplek lager te houden dan 0,7 mg/m3, gemiddeld over een achturige werkdag. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag is aangeboden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.