Rijgeschiktheid bij autisme

Op dit moment worden mensen met autisme spectrum stoornissen (ASS) die voor het eerst een personenrijbewijs aanvragen gekeurd, om zo te beoordelen of ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Dit gebeurt wanneer iemand op de Eigen Verklaring een gezondheidsprobleem rapporteert, en soms op verzoek voordat iemand aan rijlessen begint. Deze keuring aan het begin moet gehandhaafd blijven. De huidige herkeuringseis – elke drie jaar een nieuwe evaluatie – kan echter vervallen. Wel moet de mogelijkheid blijven bestaan om iemand opnieuw te keuren als daar goede redenen voor zijn. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een adviesbrief die vandaag wordt aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Milieu.