1,3-Butadiene; Health-based calculated occupational cancer risk values

1,3-Butadieen is een gas dat in uiteenlopende takken van industrie wordt gebruikt. De Gezondheidsraad heeft beoordeeld welke risico’s voor de gezondheid blootstelling aan dit gas geeft voor mensen op hun werkplek. De conclusie is dat inademing kan leiden tot leukemie en verwante vormen van kanker. De Gezondheidsraad adviseert daarom het gas te classificeren als ‘kankerverwekkend voor de mens’ (categorie 1A). Hierop heeft de raad berekend welke concentratie 1,3-butadieen in de lucht samenhangt met een bepaalde kans op overlijden door kanker, na blootstelling gedurende een heel arbeidsleven. Het advies wordt vandaag aangeboden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.