Wet bevolkingsonderzoek: mammografie standaard in twee richtingen

De vijf screeningsorganisaties die belast zijn met het bevolkingsonderzoek naar borstkanker vragen toestemming om voortaan bij de tweejaarlijkse vervolgscreening twee foto’s per borst te maken in plaats van één. Bij de eerste screening is dit al standaard, maar bij de vervolgscreening gebeurt dit tot nu toe alleen op indicatie. In het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO) is voor een aanpassing in het bevolkingsonderzoek vergunning nodig van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De minister vroeg de Gezondheidsraad op 7 januari 2013 om advies over de vergunningaanvraag en de Commissie Bevolkingsonderzoek van de raad heeft deze getoetst aan de vereisten in de WBO.