Arseen en anorganische arseenverbindingen

Inademing van anorganische arseenverbindingen kan leiden tot longkanker bij mensen die er op hun werk aan worden blootgesteld. De Gezondheidsraad berekent dat blootstelling aan een arseenconcentratie van 28 µg per kubieke meter lucht gedurende een arbeidsleven van 40 jaar leidt tot 4 extra sterfgevallen door kanker per 1.000 werknemers. Voor een concentratie van 0.28 µg arseen per kubieke meter lucht zal dit leiden tot 4 extra sterfgevallen door kanker per 100.000 werknemers. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag is aangeboden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.