Siliciumcarbide

Vandaag zijn twee adviezen verschenen waarin de Gezondheidsraad beoordeelt of siliciumcarbide en naftaleen kanker kunnen veroorzaken bij mensen die er op hun werk aan worden blootgesteld. Het vezelvormige siliciumcarbide blijkt kankerverwekkend te zijn voor de mens. Voor dezelfde stof in granulaire vorm zijn de gegevens onvoldoende om te kunnen zeggen of deze eveneens kanker kan veroorzaken. Ook voor naftaleen concludeert de Gezondheidsraad dat de gegevens onvoldoende zijn om conclusies te trekken over kankerverwekkende eigenschappen bij de mens.