Fenacetine

Vandaag zijn drie adviezen verschenen waarin de Gezondheidsraad beoordeelt of trichloorazijnzuur, ethylacrylaat en fenacetine kanker kunnen veroorzaken bij mensen die er op hun werk aan worden blootgesteld. Voor trichloorazijnzuur en ethylacrylaat blijken onvoldoende gegevens beschikbaar te zijn om de kankerverwekkende eigenscheppen ervan te kunnen beoordelen. Het fenacetine echter is kankerverwekkend voor de mens.