Het Rijksvaccinatieprogramma in Caribisch Nederland

Nu Bonaire, Sint Eustatius en Saba bijzondere Nederlandse gemeenten zijn geworden, vallen deze ook onder het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). In de praktijk wijkt het vaccinatieprogramma op de eilanden echter nog af van het RVP. Daarom verdient het aanbeveling om drie vaccinaties toe te voegen: tegen ziekte door pneumokokken, ziekte door meningokokken C en baarmoederhalskanker. Complete harmonisatie van het RVP in het Europese en Caribische deel van Nederland is niet nodig: om praktische redenen kunnen kleine verschillen blijven bestaan. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag wordt aangeboden aan de minister van VWS.