Kennisinfrastructuur autismespectrumstoornissen

Meer verbinding tussen het werk van de hulpverleners uit de praktijk en het academische onderzoek naar autisme komt de behandeling en begeleiding van mensen met autismespectrumstoornissen ten goede. De Gezondheidsraad bepleit versterking van de zogenoemde kennisinfrastructuur voor autisme. Dat staat in het advies Kennisinfrastructuur autismespectrumstoornissen dat de raad vandaag aanbiedt aan de bewindspersonen van VWS, OCW en SZW.