Wet bevolkingsonderzoek: tuberculosescreening

Tuberculose is een zeer besmettelijke ziekte. Tbc komt in Nederland weinig meer voor, behalve in bepaalde risicogroepen. Om het risico op verspreiding zo klein mogelijk te houden, worden deze risicogroepen gescreend op tbc. Daarbij gaat het voornamelijk om mensen die verhoogd risico lopen door (mogelijk) contact met tuberculosepatiënten en om mensen die afkomstig zijn uit een land waar tuberculose relatief vaak voorkomt.