Antimoon en antimoonverbindingen

Antimoon en antimoonverbindingen zijn beoordeeld op de kans dat zij kanker veroorzaken bij mensen die er op hun werk aan worden blootgesteld. Het antimoontrioxide is ‘verdacht kankerverwekkend voor de mens’ (categorie 2). Voor het antimoon zelf en de overige antimoonverbindingen zijn de gegevens niet voldoende om de kankerverwekkende eigenschappen te kunnen evalueren (categorie 3). Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag is aangeboden aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.