Hittestress

Op verzoek van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekijkt de Gezondheidsraad voor verschillende arbeidsrisico’s die genoemd worden in de Arbowet de mogelijkheden voor een gezondheidskundige of veiligheidskundige grenswaarde. In een briefadvies uitgebracht op 16 november 2001 neemt de Gezondheidsraad het arbeidsrisico hittestress opnieuw onder de loep. De advies is een aanvulling op een eerder advies verschenen in 2008.