Wet bevolkingsonderzoek: aanvullende MRI screening bij vrouwen met hoge borstdensiteit

In het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO) bracht de Commissie WBO van de raad op 28 september 2011 een positief advies uit aan de minister van VWS over een vergunningaanvraag van het Julius Centrum te Utrecht. Het betreft een onderzoek naar een aanvullende methode van borstonderzoek, door middel van MRI, bij vrouwen uit een specifieke risicogroep, namelijk vrouwen met een zeer hoge dichtheid van het borstweefsel, in de leeftijd van 50 tot 75 jaar.