Vaccinatie tegen seizoensgriep

Vandaag bracht de Gezondheidsraad aan minister Schippers een briefadvies uit over vaccinatie tegen seizoensgriep. De boodschap is: de griepprik is van bewezen waarde voor mensen met een medische risicofactor, zoals afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en de longen, en voor 60-plussers. Het griepvaccinatiebeleid zou wat de raad betreft gehandhaafd moeten worden, ook al zijn er nog wel enkele wetenschappelijke vragen over de precieze werkzaamheid van de jaarlijkse vaccins. Het advies zet uiteen wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van nader onderzoek op dit vlak.