Q-koorts: risico van overdracht via bloed of ander lichaamsmateriaal

Er is meer onderzoek nodig om te bepalen of het zinvol is om bloeddonoren te testen op Q-koorts. De Gezondheidsraad adviseert de kosten en baten van een dergelijke test in beeld te brengen alvorens hierover te besluiten. Bij orgaandonatie zijn wel maatregelen nodig om overdracht van Q-koorts te voorkomen. Dit schrijft de Gezondheidsraad in zijn advies Q-koorts: risico van overdracht via bloed of ander lichaamsmateriaal dat de raad vandaag aanbiedt aan de minister van VWS.