Richtlijnen goede voeding ecologisch belicht

Als alle Nederlanders zouden eten volgens de Richtlijnen goede voeding, is dat niet alleen goed voor de gezondheid, maar in grote lijnen ook ecologisch verantwoord. Vooral een lagere consumptie van vlees en zuivel leidt tot ecologische winst, doordat het de uitstoot van broeikasgassen en het landgebruik vermindert. De richtlijn om twee keer per week vis te eten is daarentegen ecologisch belastend: dit bedreigt de biodiversiteit in zeeën en oceanen. Dat schrijft de Gezondheidsraad in het advies Richtlijnen goede voeding ecologisch belicht, dat de raad vandaag aanbiedt aan de staatssecretaris van EL&I.