Vaccinatie van kinderen tegen tuberculose

De Gezondheidsraad adviseert vaccinatie van kinderen uit risicogroepen tegen tuberculose te continueren. Bij jonge kinderen met tbc treden namelijk sneller complicaties op en die zijn dan vaak ook ernstig. Vaccinatie is een effectieve en mogelijk zelfs kostenbesparende manier om kinderen hiertegen te beschermen. Dit schrijft de Gezondheidsraad in zijn advies Vaccinatie van kinderen tegen tuberculose dat de raad vandaag aanbiedt aan de minister van VWS.