Vitamine K-suppletie bij zuigelingen

Er zijn aanwijzingen dat de huidige vitamine K-suppletie een specifieke groep zuigelingen onvoldoende beschermt, namelijk borstgevoede zuigelingen met een gestoorde vetopname; jaarlijks krijgen ongeveer vijf van deze zuigelingen ernstige bloedingen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over de gezondheidseffecten van een nieuw suppletiebeleid. Volgens de raad is het wenselijk de vitamine K-dosering voor alle borstgevoede zuigelingen te verhogen van 25 naar 150 microgram per dag vanaf week 1 (dag 8) tot 3 maanden na de geboorte.