Rijgeschiktheid. Voorstel tot enkele wijzigingen van de Regeling eisen geschiktheid 2000

Voortschrijdend wetenschappelijke inzicht maakt het bij een aantal ziektebeelden wenselijk om de regels voor rijgeschiktheid aan te passen, aldus de Gezondheidsraad in het advies Rijgeschiktheid: Voorstel tot enkele wijzigingen van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Met name voor bezitters van een groep 2-rijbewijs (C, C+E, D en D+E) die een TIA hebben gehad, kan dit advies − dat vandaag is aangeboden aan de minister van Verkeer en Waterstaat − positieve gevolgen hebben.