Wet bevolkingsonderzoek: een beslishulp bij prostaatkankerscreening (1)

De Commissie Wet bevolkingsonderzoek (WBO) adviseert geen vergunning te verlenen voor een beslishulp bij opsporing en behandeling van prostaatkanker. Volgens de commissie is niet voldaan aan de wettelijke eis van 'wetenschappelijke deugdelijkheid'. Dat geldt voor zowel de aanvraag van het Erasmus MC te Rotterdam als voor de gezamenlijke aanvraag van het NDDO Institute for Prevention and Early Diagnostics (NIPED), Erasmus MC, VUmc en het UMC St Radboud.