Beweegredenen. De invloed van de gebouwde omgeving op ons beweeggedrag

Voldoende lichaamsbeweging is van groot belang voor de gezondheid. Het gaat niet alleen om sporten, maar vooral om dagelijks bewegen, van lopen en fietsen naar school, werk en winkels tot traplopen, stevig wandelen en buitenspelen. De inrichting van de gebouwde omgeving lijkt een stimulerend effect te kunnen hebben, al is hard wetenschappelijk bewijs nog schaars. Kansen kunnen echter ook nu al worden benut, zeker waar raakvlakken bestaan met andere beleidsterreinen, zoals verkeersveiligheid en milieu. Dit schrijft de Gezondheidsraad in het vandaag aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aangeboden advies Beweegredenen. De invloed van de gebouwde omgeving op ons beweeggedrag.