Vac­ci­na­tie tegen sei­zoens­griep 2010-2011

Op verzoek geven de Ge­zond­heids­raad en het RIVM/CIb de mi­nis­ter van VWS advies over de vraag of zwan­ge­re vrouwen, kin­de­ren en huis­ge­no­ten van baby’s in het seizoen 2010-2011 vac­ci­na­tie moet worden aan­ge­bo­den tegen de sei­zoens­griep.