UV straling en zonnebanken

In juli 2009 heeft het International Agency for Research on Cancer (IARC) de classificatie van het gebruik van bruiningsapparatuur die ultraviolette (UV) straling uitzendt (zonnebanken) aangepast van ‘waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen’ naar ‘kankerverwekkend voor mensen’. In een briefadvies dat op 12 november 2009 is uitgebracht aan de bewindslieden van VROM en VWS geeft de Gezondheidsraad een nadere toelichting op de achtergrond en betekenis van de herziene IARC-classificatie en van de wetenschappelijke kennis over effecten van UV-straling. Daarbij bespreekt de raad niet alleen de negatieve effecten van blootstelling aan UV-straling, waarbij de nadruk op de vorming van huidkanker ligt, maar ook een belangrijk positief effect: de vorming van vitamine D.