Algemene vaccinatie tegen hepatitis B herbeoordeeld

Na toetsing aan daarvoor geldende criteria selecteerde de Gezondheidsraad in 2007, uit 23 kandidaatvaccinaties, vaccinatie tegen hepatitis B als één van vier kandidaten voor opname in het Rijksvaccinatieprogramma. De bestrijding van hepatitis B in Nederland beperkt zich totnogtoe tot vaccinatie van personen uit specifieke risicogroepen. Daarmee is al veel gezondheidswinst geboekt. Maar door de vaccinatie aan te bieden aan alle kinderen kan aanzienlijk meer gezondheidswinst worden behaald tegen relatief geringe kosten. De Gezondheidsraad beveelt dan ook aan om algemene vaccinatie op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Het advies en de onderbouwing daarvan heeft de raad vandaag aangeboden aan de minister van VWS.