Gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit

In antwoord op vragen van de minister van VROM over gevoelige bestemmingen inzake de luchtkwaliteit bracht de Gezondheidsraad op 24 april 2008 een briefadvies uit. Daarin wordt onder meer aangegeven welke bestemmingen vanuit het oogpunt van bescherming van de volksgezondheid het predicaat gevoelig verdienen.