Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker

Het verdient aanbeveling om het recent ontwikkelde vaccin tegen infectie met humaan papillomavirus, de veroorzaker van baarmoederhalskanker, aan te bieden aan alle meisjes van 12 jaar. Zo kunnen op termijn jaarlijks enkele honderden gevallen van baarmoederhalskanker voorkomen worden, en zo’n honderd sterfgevallen. Invoering in het Rijksvaccinatieprogramma moet echter wel gepaard gaan met langlopend onderzoek, om zo de effectiviteit en veiligheid te blijven monitoren. De wetenschappelijke gegevens beslaan nu immers pas een periode van maximaal zes jaar. Een ander punt is dat de kosten relatief hoog zijn. Nederland heeft namelijk al een succesvol programma van bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, dat ook bij vaccinatie niet gemist kan worden. Maar van de extra investering in vaccinatie is wel belangrijke gezondheidswinst te verwachten. De eerste keer zou deze ook aangeboden moeten worden aan meisjes van 13 tot en met 16 jaar.