Screening: tussen hoop en hype

Steeds meer nieuwe vormen van screening vinden hun weg naar de zorg, ook in de vorm van doe-het-zelftests. Daarin liggen kansen, maar ook bedreigingen. In twee adviezen die de Gezondheidsraad (GR) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) vandaag aanbieden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wordt gewezen op de verantwoordelijkheid van de overheid. Zij moet ervoor zorgen dat zinvolle screening beschikbaar en toegankelijk is, en burgers in staat stellen om zelf verantwoorde keuzes te maken en daarbij de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen. Maar ook zorgverleners hebben een taak. Zij moeten richtlijnen opstellen voor het aanbieden van screening, en zich daar ook aan houden.