De toekomst van het Rijksvaccinatieprogramma: naar een programma voor alle leeftijden

Lange tijd was het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) erop gericht alle Nederlandse kinderen in te enten tegen ziektes als polio, kinkhoest en mazelen. Die ziektes zijn nu grotendeels bedwongen, al blijft doorgaan met vaccineren noodzakelijk om uitbraken te voorkomen. Maar de ontwikkelingen staan niet stil. Vijftig jaar na het begin van het programma komen nieuwe doelgroepen in beeld om gevaccineerd te worden. Nieuwe technieken (bijvoorbeeld met DNA) en een steeds beter inzicht in de werking van het immuunsysteem leiden tot de ontwikkeling van nieuwe vaccins. Het ligt dan ook voor de hand dat het pakket de komende jaren uitgebreid zal worden. Ook oudere kinderen, volwassenen en ouderen kunnen dan beschermd worden tegen bepaalde ziektes. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag wordt aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op een symposium over de toekomst van het Rijksvaccinatieprogramma.