Toetsing van het KCO-rapport 'Overgewicht en obesitas'

In 2003 bracht de Gezondheidsraad advies uit over ontwikkelingen op het gebied van de preventie en behandeling van overgewicht en obesitas. In dat advies werd geconcludeerd dat ook in ons land de prevalentie van overgewicht en obesitas sterk is toegenomen en dat er geen aanwijzingen zijn dat de stijgende lijn aan het ombuigen is. Gezien deze gestage toename van de prevalentie en de ernstige gevolgen daarvan voor de volksgezondheid is het verheugend te kunnen vaststellen dat er binnen het huidige gezondheidsbeleid volop aandacht is voor dit probleem.