Richtlijnen goede voeding 2006

De laatste jaren is uit wetenschappelijk onderzoek meer bekend geworden over de essentiële bestanddelen van een goede voeding en het belang van regelmatig bewegen voor de gezondheid. Ook is duidelijk geworden dat adviezen voor voeding en bewegen verschillen voor personen met en zonder overgewicht. Op 18 december 2006 presenteerde de Gezondheidsraad het advies Richtlijnen goede voeding 2006. Het advies toetst de eerdere richtlijnen aan de huidige stand van wetenschap.

Mededeling

Mededeling

Regelmatig wordt het advies van de Gezondheidsraad over alcohol en gezondheid dat een onderdeel vormt van de Richtlijnen goede voeding 2006, verkeerd geciteerd. Er wordt dan aangegeven dat in het advies van de Gezondheidsraad staat dat (matige) alcoholconsumptie past in een gezonde leefwijze. Dit is echter geen correcte weergave van het advies. Dat luidt: als je alcohol gebruikt, doe het dan met mate. Als je niet drinkt wordt niet aanbevolen om te gaan drinken. Het kan namelijk nooit worden uitgesloten dat dit kan leiden tot gewenning en overmatig gebruik. De Gezondheidsraad geeft aan degenen die alcohol gebruiken het advies om dit te beperken tot twee standaardglazen (mannen) of één standaardglas (vrouwen) per dag. Overmatig alcoholgebruik hangt samen met een hoger risico op aandoeningen aan de hersenen, lever, maag en hart en vaten. Matig alcoholgebruik gaat gepaard met een lager risico van hart- en vaatziekten. Voor vrouwen neemt echter het risico op borstkanker toe met het aantal glazen. Piekgebruik wordt ontraden, evenals het gebruik van alcoholische dranken door jongeren in de leeftijd tot 18 jaar en voor vrouwen die zwanger zijn of dat kunnen of willen worden, en voor vrouwen die borstvoeding geven.