BaP and PAH from coal-derived sources; Health-based calculated occupational cancer risk values of benzo[a]pyrene and unsubstituted non-heterocyclic polycyclic aromatic hydrocarbons from coal-derived sources

Bij onvolledige verbranding van steenkool komen benzo(a)pyreen (BaP) en andere polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) vrij. Werknemers die deze stoffen inademen, bijvoorbeeld in bedrijven die cokes, aluminium en ijzer produceren, hebben een verhoogd risico om longkanker te krijgen. Daarom stelt de overheid maximaal aanvaarde concentraties op de werkplek vast. In dat kader heeft de Gezondheidsraad afgeleid welke concentraties PAK in de lucht samenhangen met een vooraf bepaald extra risico van overlijden aan kanker. Deze berekening is de eerste stap op weg naar wettelijke normen voor beroepsmatige blootstelling. Het advies over BaP en PAK wordt vandaag aangeboden aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.