Beoordelen, behandelen, begeleiden. Medisch handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nieuwe richtlijnen voor beoordeling, behandeling en begeleiding (‘3B-richtlijnen’) die door alle betrokken beroepsgroepen gedragen worden, kunnen de kwaliteit van het medisch handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid bevorderen. De verzekeringsgeneeskundige oordeelsvorming is bovendien gebaat bij de opbouw van ‘mediprudentie’. Dat is de kern van het advies Beoordelen, behandelen, begeleiden. Medisch handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid dat de Gezondheidsraad vandaag uitbrengt in antwoord op een adviesaanvraag van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en zijn collega van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.