Mutageniteitstests met reportergenen bij dieren

Chemische stoffen die het erfelijk materiaal (DNA) in het lichaam kunnen veranderen hebben zogenoemde genotoxische eigenschappen. Wanneer wijzigingen in het DNA onomkeerbaar worden, is er sprake van mutaties. In alle soorten lichaamscellen kunnen deze leiden tot kanker; in geslachtscellen kunnen mutaties bovendien worden doorgegeven aan volgende generaties. Het onderzoek naar genotoxische eigenschappen van chemische stoffen vormt de basis voor maatregelen om die risico’s te reduceren.  Genotoxiciteit is vast te stellen met verschillende tests. Belangrijk zijn de mutageniteitstests: daarmee kunnen veranderingen in het DNA opgespoord worden.