Emerging zoonoses/Opduikende zoönosen

Op 16 september 2004 ontving minister Hoogervorst van VWS uit handen van commissievoorzitter Ruitenberg het tweetalige advies Emerging zoonoses/Opduikende zoönosen. Dit advies werd aangeboden tijdens de openingsdag van de beleidsconferentie Infectious Diseases: European Response to Public Health Risks from Emerging Zoonotic Diseases (Den Haag, 16-17 september 2004). Het advies is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (Report of the WHO/FAO/OIE Joint Consultation on Emerging Zoonotic Diseases in Collaboration with the Health Council of the Netherlands, Genève, 2004) en met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Zoonoses in Europe: a risk to public health, Bilthoven, 2004).