Screening op type 2 diabetes

Mensen kunnen jarenlang diabetes hebben zonder dit zelf te weten. Deze gevallen opsporen zou vroege behandeling mogelijk maken. Complicaties van diabetes kunnen dan wellicht voorkomen of uitgesteld worden. Actief diabetes opsporen bij mensen met overgewicht is daarbij een veelbelovende optie. Omdat zij meer risico lopen, kan bij hen waarschijnlijk veel gezondheidswinst behaald worden. De precieze kosten en baten zijn echter nog niet wetenschappelijk vastgesteld. Onderzoek naar de effectiviteit van screenen zou zich daarom als eerste moeten richten op mensen met overgewicht. Ook de doelmatigheid van algemeen bevolkingsonderzoek is nog niet vastgesteld. Voor nu al landelijk screenen is het daarom te vroeg. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag wordt overhandigd aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.