Screenen op chlamydia

Het aantal besmettingen met chlamydia in ons land neemt nog steeds toe. Toch is niet genoeg bekend over de verspreiding en de kans op complicaties om nu over te gaan op landelijk screenen van alle mannen en vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep. Totdat nieuw onderzoek uitsluitsel geeft moeten infecties op andere manieren opgespoord of voorkomen worden, bijvoorbeeld door op chlamydia te testen in abortusklinieken, soa-poliklinieken en poli’s voor vruchtbaarheidsproblemen. Daarnaast moet er aandacht blijven voor veilig vrijen. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag wordt aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.