Volksgezondheidsschade door passief roken

Meerokers hebben onder meer een grotere kans op longkanker, hartaandoeningen en luchtwegklachten dan mensen die niet aan andermans tabaksrook zijn blootgesteld. Het gaat om ernstige volksgezondheidsschade die voorkomen kan worden. Nu al mag in het openbaar op steeds minder plekken gerookt worden. Ook het roken binnenshuis zou ontmoedigd moeten worden. Dit stelt de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag wordt aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.