Bestrijding van legionella

Jonge kinderen die met de pneumokokkenbacterie in aanraking komen, kunnen daar ernstig ziek van worden. Dat kan uiteenlopen van middenooronsteking, longontsteking en bloedvergiftiging tot hersenvliesontsteking. Baby’s zijn het kwetsbaarst. Vaccineren van zuigelingen biedt een goede bescherming tegen deze risico’s. Dat staat dan ook gepland als nieuwe vaccinatie op het consultatiebureau, in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma. In de aanloop naar invoering heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Gezondheidsraad gevraagd de nieuwste inzichten over het benodigde aantal injecties te beoordelen. In 2002 adviseerde de raad vier prikken te geven. Ontstaat bij drie prikken wellicht ook al voldoende bescherming? Dat zou uiteraard goedkoper zijn, en minder belastend. De raad concludeert echter dat voor de bescherming na drie prikken onvoldoende wetenschappelijk bewijs bestaat. Verder blijkt dat een nieuwe raming van de kosten en baten van het bewezen effectieve vierprikkenschema een veel gunstiger beeld oplevert dan in 2002.