Formaldehyde; Health-based recommended occupational exposure limit (Annex C is aangepast in oktober 2003)

Vandaag is een advies verschenen dat is opgesteld op verzoek van de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dit advies beoordeelt de Commissie WGD van de Gezondheidsraad de gezondheidskundige gevolgen van beroepsmatige blootstelling aan formaldehyde in de lucht op de werkplek. De Gezondheidsraad meent dat de gezondheid geen schade lijdt wanneer de blootstelling aan formaldehyde gemiddeld over een werkdag lager is dan 0,15 milligram per kubieke meter lucht.