Rijgeschiktheid van mensen met diabetes mellitus

Mensen met diabetes kunnen in principe zonder beperkingen een auto besturen. Zij moeten dan wel in staat zijn om een sterk verlaagde bloedsuikerspiegel (hypoglykemie) aan te voelen komen, te onderkennen en de juiste stappen te zetten. Ook moeten zij geen last hebben van zodanige complicaties aan ogen, zenuwen, hart of bloedvaten dat deze de rijgeschiktheid kunnen beïnvloeden. Voldoen zij aan deze voorwaarden, dan is voor hen de geldigheid van het rijbewijs voor personenauto’s gelijk aan die van mensen zonder diabetes, namelijk tien jaar. Voor het zogenoemde ‘groot rijbewijs’ moet de geldigheid vijf jaar zijn. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag wordt aangeboden aan de minister van Verkeer en Waterstaat en aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.