Jubileumpublicatie: De toekomst van ons zelf

Worden alle peuters in de toekomst gescreend op hun aanleg voor psychische stoornissen? Dragen wij in de toekomst neurohelmen om onze cognitieve prestaties te verbeteren? Of, nog handiger, hebben wij daarvoor dan een chip in onze hersenen? Zullen we massaal middelen inslaan om ons functioneren of onze stemming te verbeteren? In het advies &De toekomst van ons zelf, dat vandaag verschijnt ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Gezondheidsraad, worden deze en andere noviteiten besproken. Een commissie van merendeels jonge neurowetenschappers dacht op basis van wat nu bekend is na over toekomstige ontwikkelingen op hun vakgebied.