Dementie

Dementie bij ouderen plaatst de samenleving voor een urgente en zware opgave. Er zijn nauwelijks mogelijkheden voor preventie of therapie. Blijft dit zo, dan zal ons land tegen 2050 ruim vierhonderdduizend dementiepatiënten tellen. Nú al worden veel verzorgende partners, familieleden of andere naasten van patiënten overbelast. Spoedige en forse uitbreiding van thuiszorgfaciliteiten en van het aantal plaatsen in verpleeg- of verzorgingshuizen is onontkoombaar. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een vandaag verschenen advies aan de Minister van VWS.